LOGOPEDA | NEUROLOGOPEDA | PEDAGOG SPECJALNY
NAUKA CZYTANIA I PISANIA
ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH
TEL & EMAIL: 690 387 397 | GABINET@LOGOSMIESZKI.PL

Pedagog specjalny Poznań - Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne dla dzieci w LogoŚmieszki

doświadczenia wiemy, że dzieci wykazujące specjalne potrzeby w zakresie edukacji oraz rozwoju wymagają konkretnego wsparcia, dlatego umożliwiamy im uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, które prowadzi doświadczony pedagog specjalny. Poznań to miasto, w którym zapotrzebowanie na tego rodzaju przedsięwzięcia jest bardzo duże. Gabinet LogoŚmieszki jest otwarty na dzieci w różnym wieku, borykające się z szerokim zakresem dysfunkcji psychofizycznych.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia pedagogiczne?

Nasze zajęcia okażą się znakomitym rozwiązaniem dla dzieci, które z powodu niepełnosprawności bądź dysfunkcji intelektualnych nie mogą rozwijać się adekwatnie do wieku i wymagają wsparcia pedagoga specjalnego w celu zredukowania różnic rozwojowych między rówieśnikami. Nasze zajęcia pozwalają dzieciom odnajdywać się lepiej w środowisku szkolnym lub przedszkolnym, a także swobodniej przyswajać wiedzę o otaczającym je świecie.

Efekty uzyskiwane na zajęciach pedagogicznych

Rezultaty możliwe do osiągnięcia na zajęciach realizowanych w poznańskim Gabinecie LogoŚmieszki zależą w dużej mierze od rodzaju oraz natężenia problemów, z którymi zmaga się młody pacjent. Warto zaznaczyć, że nie istnieje jedna, idealna terapia, która byłaby pomocna jednakowo dla każdego uczestnika zajęć. Nasz pedagog specjalny stawia na indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwiające dobór optymalnych form terapii oraz narzędzi terapeutycznych.

W pracy pedagoga specjalnego niezmiernie istotne jest rzetelne diagnozowanie problemów dziecka, a następnie podejmowanie działań mających na celu ich eliminację. Bardzo często wartościowym źródłem informacji dla pedagoga są rodzice, gdyż posiadają oni cenne informacje m.in. na temat dysfunkcyjnych zachowań dziecka czy też niepokojących objawów wynikających z jego codziennej obserwacji.

Nad czym pracujemy podczas zajęć pedagogicznych?

W zależności od potrzeb dziecka, pedagog specjalny wdraża ćwiczenia mające na celu:

W celu dobrania optymalnie dopasowanej terapii dla swojego dziecka, serdecznie zapraszamy do skonsultowania się z naszym Gabinetem. Następnie, pedagog specjalny dokona wstępnej oceny rozwoju i zdolności dziecka rekomendując stosowne formy zajęć. Poznań to miasto, w którym działamy. Zapraszamy!